CUKROVKA A DIABETICKÁ NOHA - Prosport Praha s.r.o.

čeština slovenčina

CUKROVKA A DIABETICKÁ NOHA

Diabetická neuropatie je nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie při diabetu - cukrovce a to jak prvního, tak i druhého typu. Mohou být poškozeny jak nervy motorické, senzitivní, tak i vegetativní. Jde o nejčastější chronickou komplikaci diabetu. Terapie je zaměřena především na prevenci vzniku neuropatie nebo zpomalení rozvoje onemocnění. Postihuje přibližně 50 % diabetiků prvního typu (0,4 % populace) a 30-40 % diabetiků druhého typu (7 % populace).

Diabetická noha je rámcový termín pro zdravotní problémy dolních končetin, které se vyskytují hlavně u diabetiků. Diabetická noha je charakterizována jako ulcerace (zvředovatění) nebo poškození tkání nohou u diabetiků způsobené neuropatií a ischemií, které je většinou doprovázeno infekcí. Ročně onemocní diabetickou nohou v ČR asi 41.000 nových pacientů.

Klinická studie se zabývala jinými pacienty, ovšem opět byly vyhodnocovány maximální hodnoty lokálních tlaků na chodidle. Objektivně měřené tlaky snížilo silné polstrování o 30-35 %, střední polstrování o 17-22 %., což je vcelku v souladu s předchozí studií (viz záněty kloubů).

Subjektivní testování u diabetiků probíhalo v celkové délce 3 - 6 měsíců při průměrném nošení ponožek minimálně 6 dní v týdnu. Jako významnou úlevu označilo ponožky se silným polstrováním 85 % pacientů, 3 % pacientů úlevu nepocítilo. U 12 % pacientů došlo k objektivnímu vyléčení vředu, u 7 % pacientů se vytvořil nový vřed.

Pokud se zamyslíme nad tím, jak vlastně ponožky testovaným pacientům pomáhaly, hlavním přínosem ponožek je rovnoměrnější rozložení tlaku na chodidlo a snížení maximálních hodnot lokálního tlaku. To je ovšem výhoda i pro zdravého jedince, a ještě více u diabetiků s dosud zdravýma nohama, kdy má smysl poškození nohy předcházet.