Impregnace

Po vyprání je následnou fází údržby impregnace, která má zaručit odpuzování vody od povrchové vrstvy tkaniny a tím její prodyšnost i za deště. Veškeré oblečení z originálního Gore-texu je z výroby již takto ošetřeno a podobné ošetření má i většina značkových výrobků. Impregnaci je vhodné vždy po jednom až dvou vypráních obnovit. V zásadě existují dvě cesty, aplikace impregnačního prostředku během pracího cyklu či aplikace nástřiku na vypranou výstroj.

Podle našich zkušeností vpíraná impregnace způsobí vodoodpudivost i z vnitřní strany oděvu, což není zcela žádoucí. Proto doporučujeme nástřikové impregnační přípravky.

K impregnaci se v současnosti používají převážně přípravky na bázi fluorokarbonů. Fluorokarbonové přípravky vyžadují po nanesení na tkaninu provést jejich stabilizaci. Impregnace se nanáší na mokrý vypraný oděv nástřikem popřípadě se vpírá během posledního máchacího cyklu. Poté je nutné mokrý oděv s nanesenou impregnací vložit do sušičky na prádlo a aplikovat dlouhý sušící proces (minimální doba aktivace je 45 minut) a přitom se sušička nastaví na nejvyšší teplotu, kterou výrobce oděvů povoluje (většinou to je pouze 40°C, pokud však výrobce povoluje 50°C nebo dokonce 60°C, je vhodné tuto možnost využít). Nikdy však nepoužíváme vyšší teplotu, než povoluje výrobce daného oděvu. Problém nastává v případě, kdy nemáme k dispozici sušičku, a nebo kdy součást výstroje obsahuje materiály, které nelze vystavit zvýšené teplotě.

INSTRUKCE PRO AKTIVACI IMPREGNACE REVIVEX V PŘÍPADECH, KDY NEMŮŽEME POUŽÍT SUŠIČKU NA PRÁDLO

Jedním z takových případů jsou rybářské GORE-texové brodící holínky, což je vlastně spojení nízkých gumových holínek s GORE-texovými kalhotami s vysokým laclem. Zvýšená teplota v sušičce by mohla poškodit spodní gumovou část. Proto výrobci GORE-texových brodících holínek striktně zakazují jejich sušení v jakékoli sušičce. Proto byl firmou McNETT ve spolupráci s GORE odzkoušen následující aktivační postup. A ten je pochopitelně použitelný i v případě, že nemáme k dispozici sušičku, a to pro jakoukoli GORE-texovou výstroj.

Postup vyprání ve vhodném pracím přípravku, dokonalé vymáchání a nastříkání impregnace na mokrou neodstředěnou výstroj je stejný jako při použití sušičky. Další krok je již odlišný. K aktivaci použijeme žehličku nastavenou na nejnižší žehlící teplotu (pro syntetické tkaniny) a žehlíme jí odkapanou mokrou výstroj až do úplného vysušení. Zásadně nežehlíme gumové, latexové či neoprenové součásti, zipy, Velcra apod.