Systém dezinfekce vody Aquamira/Aquaventure

Společnost Gear Aid již tuto dezinfekci nevyrábí a proto ji nejsme schopni dodávat. Informace je pro ty, kteří si jí koupily nebo ji ještě naleznou v některém outdoorovém obchodě. Doba expirace je 4 roky.

Dioxid chlóru (ClO2) má oproti chlóru či jiným halogenidům nesporné výhody při odstraňování bakteriologického znečištění vody (hlavní jeho výhodou oproti halogenidům je to, že nevytváří karcinogenní sloučeniny). Používá se při průmyslovém čištění vody již více jak 50 let. Plynný dioxid chlóru však díky své chemické nestabilitě a vysoké oxidační schopnosti nemůže být bezpečně transportován a skladován pro případné zákaznické použití. Systém dezinfekce AQUAMIRA je převratný právě tím, že umožňuje dezinfekci pomocí dioxidu chlóru bez nebezpečných aspektů manipulace s touto látkou v plynné formě.
Dezinfekce AQUAMIRA se skládá ze dvou látek, z chemicky stabilního 2% vodního roztoku ClO2 a 5% vodního roztoku kyseliny fosforečné. Po smísení obou složek v reakční nádobce (tato aktivace je provázena žlutým zbarvením směsi) dochází k uvolňování plynného chlóru, zatímco v roztoku zůstávají vysoce aktivní kyslíkové ionty. Po následném smísení této směsi s vodou, kterou chceme dezinfikovat, tyto vysoce reaktivní ionty kyslíku oxidací ničí veškeré mikroorganismy, bakterie, viry apod.

Hlavní výhody systému AQUAMIRA:
(ve srovnání s dosud užívanými jódovými či chlórovými tabletami)
• vysoká účinnost při ničení prvoků, baktérií a virů včetně viru žloutenky
• vysoká účinnost při hubení cyst Cryptosporídií
• schopnost vyčistit vodu od botulotoxinů během několika minut
• reakcí nevznikají karcinogenní trihalometany (THM)
• při interakci s nitridy a čpavkem nevytváří chloroform
• během jedné minuty sníží obsah e.Colli ve vodě minimálně o dva řády
• eliminuje znečistění vody sloučeninami síry, kyanidy, aminy, aldehydy, ketony a fenoly
• je vysoce účinný pro potlačení obsahu síranů a dusičnanů ve vodě
• oxiduje aromatické uhlohydráty včetně karcinogenních 3,4-benzopyrenů
• snižuje obsah železa a manganu
• ničí řasy a odstraňuje pachy a příchutě působené jejich rozkladem
• odstraňuje případnou kontaminaci vody pesticidy
• na rozdíl od jódových tablet dioxid chlóru neovlivňuje činnost štítné žlázy