Bezpečnostní listy - Prosport Praha s.r.o.

čeština slovenčina

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou primárně určeny pro prodejce, může si je však stáhnout i zákazník, který má o uvedené informace zájem. Bezpečnostní listy slouží k tomu, aby pracovníci, kteří přicházejí při své práci do styku s uvedenými látkami, znali možná nebezpečí při manipulaci, skladování, havarijních stavech apod. Prodejci níže uvedených produktů jsou dle Nařízení komise 2015/830/EC (článek 31) povinni shromažďovat a uchovávat veškeré informace (tj. bezpečnostní listy) o těchto látkách po dobu nejméně deseti let od doby, kdy látku nebo směs naposledy prodali. Jsou také povinni tyto informace (bezpečnostní listy) neprodleně předložit nebo zpřístupnit příslušnému kontrolnímu orgánu (ČOI, Ministerstvo Zdravotnictví ČR apod.). Bezpečnostní listy by měly být poskytnuty i koncovým zákazníkům, pokud to zákazník vyžaduje. Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě. ‚ Všechny níže uvedené bezpečnostní listy jsou aktuální a splňují již nyní všechny legislativní požadavky, které vstoupí bez výjimky v platnost po 1. 6. 2017. Pokud v budoucnosti dojde k libovolné změně, budou bezpečnostní listy v tomto ohledu aktualizovány.
ATSKO SandB FAST DRY REPELLENT impregnace_CZ.pdf stáhnout (305 kB)
ATSKO SandB FAST DRY REPELLENT impregnácia_SK.pdf stáhnout (394 kB)
ATSKO SandB FOAM CLEANER penový čistič obuvi _SK.pdf stáhnout (280 kB)
ATSKO SandB FOAM CLEANER pěnový čistič obuvi_CZ.pdf stáhnout (245 kB)
ATSKO SILICONE WG EXTREME sprej_CZ.pdf stáhnout (374 kB)
ATSKO SILICONE WG EXTREME sprej_SK.pdf stáhnout (375 kB)
ATSKO SILICONE WG sprej_CZ.pdf stáhnout (256 kB)
ATSKO SILICONE WG sprej_SK.pdf stáhnout (332 kB)
ATSKO SNOSEAL krém na obuv_CZ.pdf stáhnout (255 kB)
ATSKO SNOSEAL krém na obuv_SK.pdf stáhnout (391 kB)
ATSKO SPORT WASH HandB SOAP šampón_CZ.pdf stáhnout (247 kB)
ATSKO SPORT WASH HandB SOAP šampón_SK.pdf stáhnout (281 kB)
ATSKO SPORT WASH prací prostriedok_SK.pdf stáhnout (293 kB)
ATSKO SPORT WASH prací prostředek_CZ.pdf stáhnout (273 kB)
LOWA WATERSTOP PRO sprej_CZ.pdf stáhnout (362 kB)
LOWA WATERSTOP PRO sprej_SK.pdf stáhnout (399 kB)
McNETT AQUASURE_CZ.pdf stáhnout (392 kB)
McNETT COTOL240 PLUS_CZ.pdf stáhnout (384 kB)
McNETT FREESOLE_CZ.pdf stáhnout (365 kB)
McNETT REVIVEX HiTec Fabric Cleaner_CZ.pdf stáhnout (299 kB)
McNETT REVIVEX Tent WaterProofer sprej_CZ.pdf stáhnout (836 kB)
McNETT SEA DROPS_CZ.pdf stáhnout (275 kB)
McNETT SEA GOLD_CZ.pdf stáhnout (300 kB)
McNETT SEAMGRIP_CZ.pdf stáhnout (391 kB)
McNETT SILICONE SPRAY_CZ.pdf stáhnout (375 kB)
McNETT UV TECH_CZ.pdf stáhnout (280 kB)