Bezpečnostní listy - Prosport Praha s.r.o.

čeština slovenčina

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou primárně určeny pro prodejce, může si je však stáhnout i zákazník, který má o uvedené informace zájem. Bezpečnostní listy slouží k tomu, aby pracovníci, kteří přicházejí při své práci do styku s uvedenými látkami, znali možná nebezpečí při manipulaci, skladování, havarijních stavech apod. Prodejci níže uvedených produktů jsou dle Nařízení komise 2015/830/EC (článek 31) povinni shromažďovat a uchovávat veškeré informace (tj. bezpečnostní listy) o těchto látkách po dobu nejméně deseti let od doby, kdy látku nebo směs naposledy prodali. Jsou také povinni tyto informace (bezpečnostní listy) neprodleně předložit nebo zpřístupnit příslušnému kontrolnímu orgánu (ČOI, Ministerstvo Zdravotnictví ČR apod.). Bezpečnostní listy by měly být poskytnuty i koncovým zákazníkům, pokud to zákazník vyžaduje. Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě. ‚ Všechny níže uvedené bezpečnostní listy jsou aktuální a splňují již nyní všechny legislativní požadavky, které vstoupí bez výjimky v platnost po 1. 6. 2017. Pokud v budoucnosti dojde k libovolné změně, budou bezpečnostní listy v tomto ohledu aktualizovány.
ATSKO SHOE AND BOOT FAST DRY REPELLENT impregnace_24-07-2017_CZ.pdf stáhnout (492 kB)
ATSKO SHOE AND BOOT FAST DRY REPELLENT impregnacia na obuv_21-07-2017_SK.pdf stáhnout (469 kB)
ATSKO SILICONE WATER GUARD EXTREME_13-07-2018_CZ.pdf stáhnout (465 kB)
ATSKO SILICONE WATER GUARD EXTREME_13-07-2018_SK.pdf stáhnout (464 kB)
ATSKO SILICONE WATER GUARD_13-07-2018_CZ.pdf stáhnout (423 kB)
ATSKO SILICONE WATER GUARD_13-07-2018_SK.pdf stáhnout (422 kB)
ATSKO SNO-SEAL – krém na obuv_21-07-2017_SK.pdf stáhnout (470 kB)
ATSKO SNO-SEAL – krém na obuv_24-07-2017_CZ.pdf stáhnout (495 kB)
ATSKO SPORT-WASH prací prostriedok_21-07-2017_SK.pdf stáhnout (322 kB)
ATSKO SPORT-WASH prací prostředek_24-07-2017_CZ.pdf stáhnout (320 kB)
FREESOLE_21-07-2017_CZ.pdf stáhnout (390 kB)
LOWA WATERSTOP PRO sprej_CZ.pdf stáhnout (362 kB)
LOWA WATERSTOP PRO sprej_SK.pdf stáhnout (399 kB)
McNETT AQUASURE_CZ.pdf stáhnout (392 kB)
McNETT COTOL240 PLUS_CZ.pdf stáhnout (384 kB)
McNETT REVIVEX HiTec Fabric Cleaner_CZ.pdf stáhnout (299 kB)
McNETT REVIVEX Tent WaterProofer sprej_CZ.pdf stáhnout (836 kB)
McNETT SEA DROPS_CZ.pdf stáhnout (275 kB)
McNETT SEA GOLD_CZ.pdf stáhnout (300 kB)
McNETT SEAMGRIP_CZ.pdf stáhnout (391 kB)
McNETT SILICONE SPRAY_CZ.pdf stáhnout (375 kB)
SHOE AND BOOT FOAM CLEANER penový čistič obuvi_21-07-2017_SK.pdf stáhnout (307 kB)
SHOE AND BOOT FOAM CLEANER- pěnový čistič obuvi_24-07-2017_CZ.pdf stáhnout (300 kB)
SPORT WASH HAIR AND BODY SOAP - šampón_21-07-2017_SK.pdf stáhnout (309 kB)
SPORT WASH HAIR AND BODY SOAP - šampón_24-07-2017_CZ.pdf stáhnout (302 kB)
UV TECH_21-07-2017_CZ.pdf stáhnout (284 kB)