ÚDRŽBA hi-tech textilií přípravky ATSKO

Praní, impregnace – shrnutí výsledků testů

1             Praní – SPORT WASH

1.1 Test vymáchatelnosti
Popis testu:
Byla prána dětská plenka (složení 100% bavlna).
A            Nejprve byla plenka vyprána bez jakéhokoliv pracího přípravku běžným programem na 40°C s mácháním (délka cyklu asi 50 minut), odstředěna, vysušena v sušičce, a nakonec ponechána 50 minut v prostředí 21°C, 65% relativní vlhkosti.
Pak zvážena, čímž byla zjištěna výchozí hmotnost.
B            Poté byl zvolen stejný postup s pracím prostředkem SPORT WASH, standardní dávka prostředku podle návodu.
Pak byla plenka zvážena a určena relativní změna hmotnosti.
           Další pokus s pracím prostředkem SPORT WASH, dávka zvýšena 4x.
D            Další pokus s pracím prostředkem TIDE, dávkování standardní dle návodu.
Měření každého kroku bylo opakováno 10x .
Výsledek:
Hodnoty relativní změny hmotnosti plenky při pokusech A-C oscilovaly v pásu +/- 0,3%, zatímco u pokusu D hmotnost plenky soustavně rostla (tendence nasycení někde u 3%).

1.2 Test, že praní zachová impregnaci
Popis testu:
Prací cyklus s mácháním, odstředěním a následným sušením byl použit na Goretex a eVent s originální impregnací a měřilo se po kolika vypráních klesne vodoodpudivost na 70% původní hodnoty. Jako prací prostředek se používal SportWash, TechWash od Nikwaxu a TIDE.
Výsledek:
Při praní v přípravku SportWash ani po 5 praních neklesla vodoodpudivost pod 90%, u přípravku Tech Wash klesla na 90% po 3 vypráních a na 70% po 5 vypráních. Při praní v prostředku TIDE klesla vodoodpudivost na 70% po 2 vypráních a po 4 vypráních byla 50%.

2             Impregnace PERMANENT WG a SILICONE WG

2.1 Testování odolnosti impregnace při praní
Popis testu:
Impregnována byla bavlněná tkanina, směsná tkanina bavlna/polyester a nylonová tkanina. K impregnaci byl použit fluorpolymerový PERMANENT WG a silikonový SILICONE WG. Praní a sušení s cyklem jako v bodě 1.2. Byla zjišťována procentuální vodonepropustnost.
Výsledky:
PERMANENT WG na bavlně si zachoval vodoodpudivost i po 50 pracích cyklech, na směsné tkanině poklesla vodoodpudivost na 90% po 6 cyklech a na 80% po 35 cyklech. Na nylonové tkanině poklesla vodoodpudivost na 90% po 32 pracích cyklech.
SILICONE WG vydržel bez ztráty schopnosti impregnovat minimálně 40 pracích cyklů. Pak vodoodpudivost klesla na 90%.