Délka holí pro Nordic Walking

NORDIC WALKING je forma cvičení v přírodě, kdy se snažíme šetrným způsobem posilovat celý organismus. Pro správné a efektivní cvičení potřebujeme správnou délku holí. V počátku tréninku je používání základní doporučené délky nutné pro správné zažití pohybového stereotypu. Používání delších nebo kratších holí obvykle vede k zafixování špatných návyků, které jednak snižují efektivitu cvičení a hlavně později se nesnadno odstraňují. Po zvládnutí a zautomatizování pohybového stereotypu můžeme pro dynamičtější cvičení používat hole o 5 – 10 cm delší.

Základní délku si spočteme podle vzorce:
základní délka hole pro NW = výška postavy x 0,68

nebo jednoduše vyhledáme v následující tabulce:

výška postavy:                   základní délka NW hole:
do 150 cm                                   100 cm
150 – 158 cm                               105 cm
159 – 165 cm                               110 cm
166 – 173 cm                               115 cm
174 – 181 cm                               120 cm
182 – 188 cm                               125 cm
189 – 196 cm                               130 cm
nad 197 cm                                 135 cm