Jak omezit kondenzaci vlhkosti

Při zimním táboření ve stanu nás často trápí kondenzace vlhkosti uvnitř stanu. Jak se s tímto problémem vypořádat?

Nejprve několik zásad pro správný výběr stanu pro zimní táboření:
*   Pro zimní táboření si vybíráme stany označené jako 4-sezónní nebo expediční. Tyto stany se vyrábějí jak jednoplášťové, tak i dvouplášťové. Jednoplášťové stany jsou lehčí a rychleji se staví, u dvouplášťových stanů se lépe kontroluje kondenzace vlhkosti i vnitřní teplota.
*   Některé stany mívají jako ochranu před sněhem sněhové límce. Ty zvyšují stabilitu stanu při větrných podmínkách a zlepšují tepelnou pohodu uvnitř stanu, Na druhou stranu omezují větrání (cirkulaci vzduchu).
*   Zimní stany se dvěma vchody se lépe větrají.

Orosování popř. namrzání stanu z vnitřní strany nelze i přes dvouvrstvou konstrukci a kvalitní ventilační systém zcela odstranit. Kondenzace vydechované páry na studených plochách je ovlivněna mnoha faktory a podléhá přísným fyzikálním zákonitostem.

Člověk i během spánku vydechuje vlhký vzduch jak ústy, nosem, tak i celým povrchem těla a tento vydechovaný vzduch má teplotu nad 30°C a téměř 100% relativní vlhkost. Tento vzduch se po vydechnutí vlivem nižší okolní teploty ochlazuje, není již schopen v sobě pojmout veškerou dříve akumulovanou vlhkost, a ta se vylučuje jako kondenzát na všech chladných plochách v okolí. Podmínky pro kondensaci jsou dány relativní vlhkostí vzduchu jak ve stanu, tak i vně stanu, rozdílem teplot uvnitř a vně stanu, proudění vzduchu kolem stanu i v prostoru mezi jednotlivými vrstvami stanu a rovněž i velikostí vnitřního prostoru stanu (objemem, do kterého vlhký vzduch vydechujeme).

Je zřejmé, že kondenzaci vlhkosti lze efektivně potlačit (i když jen částečně) dobrou cirkulací vzduchu. Co tedy můžeme ovlivnit:
*   Zajistit při stavbě stanu dokonale přístupné a otevřené větrací otvory a totéž pochopitelně i v obytném prostoru.
*   Upevnit tropiko tak, aby vznikla mezera nejen mezi vnitřním a vnějším stanem, ale i mezi vnějším stanem a zemí. Tento požadavek je protichůdný k použití zimního límce.
*   Během spánku nechat na tropiku pootevřený vchod, ale provést to tak, aby do stanu nepršelo či nesněžilo
*   Pokud má stan dva vchody, je vhodné pootevřít oba dva

Je třeba si uvědomit, že dobrá ventilace a ochrana před nízkou teplotou jsou dva protichůdné požadavky. Čím lépe funguje výměna vzduchu uvnitř a vně stanu, tím máme uvnitř stanu nižší kondensaci vlhkosti, ale také nižší teplotu. Musíme tedy zvážit svoje priority, je to rozhodnutí něco za něco.