Jak se dělá spací pytel

Krátká exkurse do továrny na výrobu spacích pytlů

Přímo v outdoorovém obchodním domě Globetrotter, v centru Drážďan  na Prager Strasse 10, instalovala firma NORDISK/YETI jednu ze svých výrobních linek na výrobu péřových spacích pytlů. Zákazník tak má možnost seznámit se na vlastní oči se špičkovou technologií. Vzhledem k snadné dostupnosti Drážďan má tuto možnost i většina českých zákazníků. Yeti Manufaktur je v provozu denně od 10:00 do 18:00 včetně víkendů.

Peří, roztříděné podle jakosti, je uloženo v přepravních kontejnerech a odtud je před započetím směny přesypáno do pracovních zásobníků. Firma YETI používá pro plnění spacích pytlů a péřového oblečení výhradně čisté husí peří CrystalDown s plnivostmi 600, 700, 800+, případně 900+ cuin. Toto peří pochází výhradně z evropských husích farem a je dodáváno renomovanou firmou Sluka, včetně atestu původu. Tím YETI naplňuje svůj etický kodex.

Sklad peří

Ze zásobníků je peří hnáno stlačeným vzduchem pomocí nerezového a skleněného potrubí do elektronického vážního systému.

Potrubí pro transport peří

Ten je vlastně srdcem celé linky a rozhoduje o její produktivitě. Vážní systém se skládá z dvojice přesných elektronických vah pracujících ve střídavém taktu.

Zatímco přesně navážené množství peří z jedné váhy je připraveno k transportu do jedné z komor spacího pytle, druhá váha již odměřuje peří k naplnění komory další.

Vážní systém

Na obrázku uprostřed vidíte systém dvou elektronických vah a po stranách jsou detaily vstupního a výstupního připojení. Přesnost vážení je přibližně jeden gram, systematická chyba je však pravidelně korigována v rámci seřizování plnícího stroje.

Péřová izolační vrstva je ve spacích pytlích i oblečení rozdělena na jednotlivé komory, aby se zabránilo přesýpání peří. Jak prakticky systém komor vypadá,  vidíte na obrázku vlevo. Jednotlivé komory jsou plněny peřím přesně podle požadavku konstruktéra.

Komory spacího pytle

Posloupnost jejich plnění a množství peří pro každou komoru jsou předem naprogramovány. Pak již počítač obsluze pouze ukazuje, která komora se má plnit. A množství peří pro danou komoru je automaticky naváženo vážním systémem.

Počítačově řízené plnění

Firma YETI umožňuje divákům v prodejně, aby se do vlastního plnění spacích pytlů sami aktivně zapojili. K tomu slouží červené tlačítko na stěně u plničky.

Naplň si sám

Po kompletním naplnění je třeba zašít vstupní otvory jednotlivých komor. A pak se již spací pytel osadí visačkami a zabalí k expedici. 

Závěrečné šití – uzavření naplněných komor