Nastavení délky teleskopických holí

V zásadě existují dva systémy nastavení délky teleskopických holí – vnitřní aretace pomocí rozpěrného šroubovacího trnu a vnější aretace pomocí excentrické vnější objímky – FAST LOCK. Kromě teleskopických holí existují také skládací hole s vnitřním lankem. V tomto příspěvku vysvětlíme systém vnitřní aretace, vnější aretaci a skládacím holím s vnitřním lankem se bude věnovat samostatný příspěvek.

Vnitřní aretace je nejčastěji používána jak u turistických (trekových) holí, skialpinistických holí, holí pro Nordic Walking a některých sjezdových holí (převážně pro půjčovny). Je to poměrně spolehlivý systém. Hlavní nevýhodou je nesnadné povolování spojů trubek o malém průměru (zejména kombinace průměrů 14/12 mm).

U holí GABEL jsou využita určitá patentovaná řešení, která tuto nevýhodu částečně eliminují:
* první řadě je to použití dvojčinného expandéru, který se při našroubovávání na kuželový trn rozvírá současně na obou koncích. Tím je zvětšena styková plocha expandéru a vnitřní stěny trubky a k pevnému držení není třeba tak velká dotahovací síla.
* druhým konstrukčním vylepšením je použití menšího stoupání závitu na kuželovém trnu pro malé průměry. Pro průměry 18/16 mm se používá největší stoupání závitu, pro 16/14 mm se používá střední stoupání závitu a pro průměry 14/12 se používá nejmenší stoupání. Tím je snížen potřebný dotahovací moment a také fáze povolení je snažší.

Z uvedených skutečností je zřejmé, že se konstruktéři firmy GABEL zamýšlejí nad uživatelským komfortem a pečlivě se věnují každému konstrukčnímu detailu.