SNO-SEAL EKOLOGIČTĚJŠÍ

Sno-Seal obsahuje kromě včelího vodku i určitý podíl organických rozpouštědel, která mají za úkol usnadnit jeho nanášení za pokojové teploty. Tato rozpouštědla se po aplikaci odpaří, takže impregnovaný předmět je naprosto šetrný k životnímu prostředí. Existence rozpouštědel v přípravku před aplikací ovšem způsobují jeho klasifikaci jako nebezpečná látka. To například znamená, že obal po vypotřebování přípravku nelze zahodit do směsného odpadu.

Od prosince 2021 se Sno-Seal vyrábí se změněným složením a koncentrací rozpouštědel, což znamená, že již není klasifikován jako škodlivý pro vodní prostředí.