Jak zajistit dlouhou životnost bavlněného stanu

Bavlněné stany poskytují bezkonkurenční klimatický komfort, naprosto nesrovnatelný se stany ze syntetických materiálů (nylon, polyester). Používají se všude tam, kde používáme stan na stejném místě delší dobu, a nemáme problém s jeho dopravou na místo (vyšší hmotnost, menší skladnost).

Ideální je jejich využití ve stanových základnách, skautských táborech, ale i pro příležitostné rozšíření ubytovacího prostoru. Díky vysokému komfortu bydlení v bavlněných stanech jsou ideální pro tzv. glamping. Jedná se o luxusní kempování pro ty, kteří chtějí zůstat v bezprostředním kontaktu s přírodou, ale současně nechtějí přijít o své pohodlí a moderní vymoženosti dnešní doby. Neobvyklý název vznikl z anglických slov „glamorous“ a „camping“. I v našich luzích a hájích existují glampovací místa.

I bavlněné stany vyžadují správnou údržbu. Je třeba je pravidelně impregnovat, určitě na začátku sezony a před uskladněním po sezóně. Ne vždy jsme schopni postavit stan na suché podložce.

Pokud stan stavíme na podložce, která omezuje vlhnutí stanovky odspoda, velmi tím prodloužíme jeho životnost. To se týká speciálně stanů postavených na celou sezónu.

Často stan nelze postavit jinak, než na vlhkém podkladu. V takovém případě je velmi žádoucí, pokud impregnace obsahuje i protiplísňové (fungicidní) složky.

I když má stan vodonepropustnou podlážku, přesto do stanovky může vlhkost zdola vzlínat. Proto musíme stanovku chránit i proti plísním a houbám.

JAK IMPREGNOVAT BAVLNĚNÉ STANY

Pronikání vody do látky je ovlivňováno vzájemnou smáčivostí. Čím nižší je úhel smáčení, tím zaujímá voda na povrchu větší plochu, a tím lépe na povrchu drží. Říkáme, že povrch má vysokou smáčivost. Naopak čím vyšší je úhel smáčení, tím snadněji vznikají na povrchu kapky, které mohou z povrchu snadno sklouznout. K impregnaci outdoorového vybavení se na povrch ošetřované látky nanáší hydrofobní vrstva, které smáčivost snižuje.

K hydrofobizaci textilních látek se doposud používali buď fluorované sloučeniny (fluorokarbony), označované zkratkou PFC, nebo silikonové sloučeniny. Výhodou fluorokarbonů (PFC) byla skutečnost, že odpuzují nejen vodu, ale i tuky, a tak lépe chrání povrch před znečištěním.

Fluorokarbony jsou organické sloučeniny v jejichž uhlovodíkových řetězcích jsou atomy vodíku nahrazeny atomy fluoru. Tyto látky se v přírodě přirozeně nenachází. Jejich jediným výrobcem je člověk.

PFC představují rozsáhlou skupinu látek, přičemž PFOA (perfluorované kyseliny) a PFOS (perfluorované sulfidy) jsou součástí této skupiny. Rozdíl mezi jednotlivými látkami této skupiny spočívá především v tom, kolik se ve fluorovaném řetězci nachází atomů uhlíku. PFOA a PFOS jsou oktyly, což znamená, že obsahují 8 atomů uhlíku. Proto jsou PFOA a PFOS označovány také jako PFC C8. PFC C6 jsou velmi podobné až na to, že ve své chemické struktuře mají jen 6 atomů uhlíku.

Bylo prokázáno, že PFOA a PFOS jsou chemické látky extrémně odolné vůči rozkladu, a to jak v životním prostředí, tak v lidských tkáních. Podle mnoha vědeckých studií existuje přímá souvislost mezi těmito chemickými látkami a zvýšeným výskytem zdravotních poškození (poškozením imunitního systému dětí, zvýšený výskyt rakoviny, narušení ženské plodnosti, poškození jater a mnoha dalšími).  

Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům jsou fluorokarbonové odpuzovače vody považovány za potenciálně nebezpečné, a proto bylo přistoupeno k jejich omezování až zákazu. Zákazy měly mnoho výjimek, které většinou souvisejí s tím, že za PFC neznáme plnohodnotnou náhradu, ale od roku 2023 už tyto výjimky pro oblast outdoorového využití neplatí. Proto od roku 2023 nebude možné vodoodpudivé impregnace na bázi fluorokarbonových sloučenin používat.

Vyvstává tedy otázka, čím fluorokarbonové impregnace nahradit? Pokud chceme řešit vodoodpudivost bavlněných stanů, v úvahu přicházejí impregnace na bázi silikonových sloučenin.

Kvalitní impregnace pro bavlněné stanovky musí zajišťovat:
*             vodoodpudivost,
*             ochranu před UV zářením,
*             ochranu před plísněmi a houbami,
*             a musí být snadno a bezpečně aplikovatelná.

ATSKO SILICONE WATER GUARD EXTREME je vysoce účinný přípravek pro zajištění vodoodpudivosti textilií a usní na bázi silikonových polymerů. Je doplněn účinným UV filtrem a také fungicidní složkou. Proto je vhodný pro všechny plachtoviny, celty a další textilie, které vyžadují vodoodpudivost a zároveň ochranu proti plísním, houbám, řasám a odbarvování v důsledku expozice UV zářením.
K zajištění dokonalého účinku stačí jediná aplikace. Přípravek je odzkoušen pro veškeré textilie z přírodních či syntetických vláken: nylonu, polyesteru, směsných materiálů, vlny, bavlny apod. Vytvořený vodoodpudivý film je po zaschnutí zcela bez zápachu. Ošetřený povrch je odolný vůči vytváření solných skvrn a map.

NÁVOD K POUŽITÍ:
K ošetření bavlněných stanů doporučujeme po mechanickém očištění povrchu kartáčem přípravek nanášet na čistý a suchý povrch malířským válečkem. Nanášení rozprašovačem je vhodný pouze pro ošetření malé plochy. Vdechování aerosolu fungicidních přísad je totiž zdraví škodlivé.

Ošetřený stan skládejte až po úplném zaschnutí. Nízká teplota, vysoká vlhkost nebo snížený oběh vzduchu mohou dobu schnutí a zrání prodloužit až na 48 hodin. 

Balení: přípravek ATSKO SILICONE WATER GUARD EXTREME je dodáván:
*             jednak v plechovém kanystru o obsahu 3,78 l (1 galon) – to by mělo stačit na impregnaci 150–180 m2
*             a jednak ve formě rozprašovače s obsahem 350 ml.

ATSKO Silicone Waterguard Extreme – sprej

Dodává a dováží: Prosport Praha s.r.o., www.prosportshop.cz, Ke mlýnu 1, 149 00 Praha 4, +420 241483338, odbyt@prosport.cz
Vyrábí: ATSKO Inc., U.S.A.